AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Zonder een dak boven het hoofd

Uitgeverij Kok, Kampen 1997,á 231 pag.

In het grensgebied tussen Rome en Reformatie

De godsdienstbreuk in de zestiende eeuw sloeg in als een komeet op het aardoppervlak en veranderde het klimaat. De Rooms-Katholieke Kerk kreeg een nieuw gezicht, het veelkleurige protestantisme drukte een stempel op Europa. Iedere Europeaan draagt in zijn ziel sporen mee die in de zestiende eeuw zijn gezaaid.

 

In dit boek schrijft Auke Jelsma vanuit minder gebruikelijke hoek over de reformatie. Daarbij gaat het onder andere over mensen die de reformatie als een mislukking hebben ervaren, maar ook over mensen die de christelijke religie boven alle meningsverschillen wilden uittillen. Over kerkelijke leiders die een algemene mentaliteitsverandering wilden forceren, maar ook over mannen en vrouwen die zonder enige opleiding de bijbel begonnen te lezen, alsof dat boek pas toen uit de lucht was gevallen.

 

Met dit boek wil Jelsma niet de verschillen nieuw leven inblazen, maar juist het gesprek bevorderen. Bovendien is het van belang invloeden die eeuwenlang ons gedrag en onze mentaliteit be´nvloeden, te onderkennen.

ISBN 90 242 6119 8