AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

De vergeten kerk

Uitgeverij Kok, Kampen, 1988, 237 pag.

· Volgens Auke Jelsma heeft het christendom, de kerk, in West-Europa wel degelijk toekomst. Maar dan zullen we, geheel in de geest van het Conciliair Proces, onze manier van geloven en leven wél ingrijpend moeten veranderen. Daarbij kunnen we ons laten inspireren door bepaalde personen en bewegingen uit de kerkgeschiedenis.

Het christendom in West-Europa heeft het zwaar te verduren. Het zou “het meest bloeddorstige geloofsverband” van de geschiedenis zijn. Maar het christendom heeft twee gezichten en alleen al eerlijkheidshalve is het goed weer eens op dat ándere gezicht, de vergeten kant van het christendom, te wijzen.

 

 

ISBN 90 242 4952 x