AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Fossielen of vruchten

Uitgeverij Boekencentrum, 1984, 139 pag.

Fossielen of vruchten
Omgaan met het verleden van de kerk
 

 Auke Jelsma probeert aan te tonen welke voorstellingen van God stand kunnen houden in het licht van de geschiedenis en waarom kerkgeschiedenis van belang kan zijn met het oog op de toekomst van het christendom.

Wat heeft de lange geschiedenis van het christendom nu eigenlijk opgeleverd? Komen we in die geschiedenis God zelf op het spoor of verliezen we zo langzamerhand ook de laatste resten van ons geloof? Het gaat daarom niet alleen over het verleden van de kerk maar ook over de toekomst.

ISBN 90 239 0620 9