AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Tussen heilige en helleveeg

Uitgeverij Boekencentrum, 1975, 142 pag.

Tussen heilige en helleveeg
De vrouw in het christendom

Het boek werd in het Duits vertaald onder de titel: ‘Heilige und Hexen. Die Stellung der Frau im Christentum’ (Konstanz 1977)

Geschiedenis wordt pas interessant als je een bepaald spoor volgt. In dit boek gaat het om de geschiedenis van de vrouw in het christendom. Het bevat 12 hoofdstukken, de uitgewerkte radiolezingen die dr. Jelsma van maart tot juni 1975 voor de NCRV heeft gehouden en die toen al de aandacht trokken.

 

Belangrijke vragen komen aan de orde:

· Wat zegt de Bijbel over de betekenis van de vrouw?

· Heeft het christendom de emancipatie van de vrouw bevorderd of juist afgeremd?

· Waarom zijn mannen zo vaak bang voor de vrouw?

· Waarom reageren vrouwen soms zo vijandig op elkaar?

· Waarom heeft het christendom de prostitutie zo gemakkelijk  geaccepteerd?

· Hoe komt het dat vrouwelijke ambtsdragers zich vaak zo slecht thuisvoelen in het ambt?

· Wat valt er voor de vernieuwing van de kerk te verwachten van de vrouw?

ISBN 90 239 0613 6