AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

De Meeuwengod

Uitgeverij Ten Have, 2008, 191 pag.

De Meeuwengod
Vier verhalen

· Drie van de vier verhalen uit De Meeuwengod verschenen eerder in de bundel Ballingen (Kok Kampen, 1985). ‘De briefbezorger’ verscheen eerder in de verhalenbundel De eeuwige kring (Kok Kampen, 1997). Alle verhalen zijn grondig bewerkt.

Vier verhalen over mensen die leefden in de verwarrende dertiende en veertiende eeuw. De novellen werpen licht op thema’s die ook in onze tijd spelen: religieuze en sociale spanningen, en het verlangen naar spirituele ervaring.

 

De verhalen spelen zich af in de dertiende en veertiende eeuw, de tijd van de honderdjarige oorlog en de pest. Het is ook de tijd waarin de kerk scheuren ging vertonen. De kruistochten waren op een mislukking uitgelopen. Alleen door onderdrukking slaagden kerkelijke en wereldlijke leiders erin hun gezag te handhaven. Ze konden echter niet voorkomen dat mensen geinteresseerd raakten in religies als jodendom en islam en erdoor verrijkt werden.

Ook op sociaal terrein waren er ingrijpende verschuivingen. Armen kwamen in opstand, vrouwen eisten hun recht. De hoofdpersonen uit de verhalen, zoals Franciscus van Assisi en Birgitta van Zweden, toonden zich solidair met armen en vrouwen, zodat juist hun optreden de toekomst kon beïnvloeden.

 

ISBN 978 90 259 5895 4