AUKE JELSMA

Zoek en je zult gevonden worden

Zoek en je zult gevonden worden gaat over mystiek: wat dit verschijnsel met mensen doet. De auteur biedt een schat aan aangrijpende verhalen, intrigerende levensbeschrijvingen en waardevolle inzichten.

Mystiek is een universeel verschijnsel. Het vormt een schakel tussen de wereldgodsdiensten. Van alle religieuze tegenbewegingen, van elke godsdienstige opleving vormt mystiek aanzet, motivatie en innerlijke kracht. Toch blijft zij een mysterie, een uitdaging waarop de auteur dan ook volop ingegaan is. Vanuit diverse invalshoeken wordt het verschijnsel benaderd. Niet alleen de mystiek zelf blijkt een verrassing te zijn. Dit boek is het ook.

 

Mystiek als verrassing

 

 

Uitgeverij Ten Have 2007, 176 pag.

ISBN 90 259 5755 2