AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Alsof ik een messias was

Uitgeverij Ten Have, 2002, 221 pag.

Alsof ik een messias was

· Als emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Kampen weet de auteur wat zich in de theologenwereld afspeelt.

· De insider neemt geen blad voor de mond bij het uitbeelden van een theologische faculteit waar de sfeer tussen collega’s zwaar onder druk komt te staan als de kerkhistoricus wordt gedwongen een zwaar vergrijp op te biechten.

In dit boek schrijft Auke Jelsma over de wereld van theologen. Zij trekken zich de nood van de wereld aan. Soms willen ze er wat aan doen. Maar het enige instrument waarover zij beschikken, is de taal. Theologie en kerk moeten het nu eenmaal van woorden hebben.

Het is met woorden vreemd gesteld. Ze kunnen dienen om gebrek aan daadkracht te verhullen. Toch brengen ze iets teweeg; het effect is soms alleen tegengesteld aan de bedoeling.

Woorden kunnen vlees en bloed worden, zoals theologen weten. Ze kunnen ook een dodelijke uitwerking hebben.

In Alsof ik een messias was krijgt dit alles gestalte in het leven van een kerkhistoricus. In zijn relaties tot studenten en collega’s, tijdens reizen naar bibliotheken en universiteiten in het buitenland wordt hij met de levenkrachtige maar ook dodelijke kracht van woorden geconfronteerd.

ISBN 90 259 5315 8