AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Nieuws

9-5-2006

 

Dagblad Trouw over de laatste roman van Auke Jelsma:

Doorgeving uit het dodenrijk

 

Greven: “De gewezen bandiet Mozes groeit in Auke Jelsma’s roman in gnostische wijsheid”  Lees hier verder

 

 

 

Nov. 2006:

‘Wie is wie

 in de mystiek’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetisch lexicon met

beknopte en heldere informatie over bekende en minder bekende mystici

 

Auke Jelsma en

Gerrit Brinkman

 

Uitg. Ten Have

ISBN 90 784 3406 6

 

 

Nieuw alleen nog te bestellen via info@elganan.nl

 

NCRV-radio, 7 september t/m 12 oktober 2008

 

Serie radiomeditaties van Auke Jelsma met het thema:

 

Verzoekingen in de woestijn

 

In de radioserie Woord op zondag.

 

 

Doorgeving uit het dodenrijk,

De mythe van zwarte Mozes

 

156 pag.

 

Uitgeverij Ten Have

 

ISBN 90 259 5663 7

 

Exemplaren zijn enkel nog te bestellen via info@elganan.nl

20 Januari 2011  Lezing in Blaricum

 

De woestijn als inspiratiebron, verhalen van de woestijnvaders.

Aanleiding vormt de roman van Auke Jelsma:

‘De mythe van Zwarte Mozes; doorgeving uit het dodenrijk’, Kampen, 2006

De volledige tekst van de lezing vindt u hier: Pdf-bestand Tekst lezing

 

JELSMA RICHT ZICH TEGEN RELIGIEUS FUNDAMENTALISME

 

12 september 2008, Ned. Dagblad

 

‘Fundamentalistisch taalgebruik door de duivel’

Auke Jelsma stelt dat het letterlijk hanteren van bijbelteksten meer de stijl van de duivel lijkt te zijn dan die van God.

Lees hier het hele interview met Auke Jelsma in het ND

 

Veel belangstelling voor Jelsma’s roman over Jezus

 

‘Doorgevingen van Jezus’ beleeft de vijfde druk! Auke Jelsma begeeft zich met deze publicatie in het veel bediscussieerde gebied van het ‘channelen’. Hij meldt hier zelf over in een interview in Trouw op 18-10-2000:

,,Er zijn zoveel boeken over Jezus, met allemaal een opvallend eensgezind Jezus-beeld: een gnostieke esotericus zoals Klink hem schetst. Mijn boek is daar een kritiek op, een lichte parodie. Tegen de onzin. Doorgevingen is een roman. Daarin neemt een personage, in dit geval Jezus, de schrijver bij de hand. Schrijf ik of word ik geschreven? Dat is niet uit te maken, en het kan ook niet anders, daar ben je kunstenaar voor. Je maakt het zelf en het gaat buiten je om, als een droom. En wat is werkelijkheid? Soms beschrijft fictie de werkelijkheid beter dan een beschrijving van die werkelijkheid ooit zou kunnen. Misschien is het toch wel iets van channeling. Is er niet ook zoiets met de evangelist Johannes gebeurd?''

 

Mei 2007 Nieuwe publicatie ‘Zoek en je zult gevonden worden’

 

De publicatie ‘Zoek en je zult gevonden worden - Mystiek als verrassing’ gaat over mystiek en over wat dit verschijnsel met mensen doet. De auteur biedt een schat aan aangrijpende verhalen, intrigerende levensbeschrijvingen en waardevolle inzichten. Jelsma gaat vooral uit van de christelijke mystiek, maar onderzoekt ook in hoeverre mystiek een brug kan slaan tussen verschillende religies.

 

 

 

 

ZOEK EN JE ZULT GEVONDEN WORDEN - Mystiek als verrassing

 

Auke Jelsma

 

176 pag.

 

Uitgeverij Ten Have

 

ISBN 90 259 5755 2

11 november 2008

 

Verschenen bij Uitgeverij Skandalon: Buiten de vesting
Een ‘Naardense’ vertaling door Pieter Oussoren van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken.
Ingeleid en toegelicht door Nico ter Linden en Auke Jelsma.

Er zijn vele oud– en nieuwtestamentische boeken geschreven die nooit de rang van bijbelboek hebben bereikt. In Buiten de vesting is een zeer uitgebreide collectie opgenomen. Het is daarmee een indrukwekkend vervolg op de Naardense Bijbel. De vertaling is zo letterlijk mogelijk, zonder theologische kleuring, zodat de lezer zelf kan zien wat er nu werkelijk staat. De uitgave is rijk geďllustreerd met afbeeldingen van bijbelse gewelfschilderingen uit Enkhuizen, Alkaar, Warmenhuizen en de Oude Kerk in Amsterdam. Zie
uitgeverij Skandalon.