AUKE JELSMA

Ommegang

Ommegang, korte verhalen en overwegingen
 
 

Uitgeverij Boekencentrum. 1971, 144 pag.

ISBN 90 239 06II X

Deze bundel bestaat uit (deels bekroonde) korte verhalen en overwegingen. De laatste volgen hardnekkig een bepaald spoor: de navolging van Christus in deze tijd. Hierbij reiken de verhalen telkens een bepaald thema aan. Ze vormen als het ware een stimulans om met de bezinning verder te gaan maar wel vanuit een nieuwe gezichtshoek.

De verhalen werden niet opzettelijk voor deze bundel geschreven. Enkele werden al eerder gepubliceerd in uiteenlopende tijdschriften als Maatstaf en De Spiegel. Ze zijn wel onmisbaar voor deze bundel. Ze onderbreken soms een bepaalde gedachtengang voordat deze te hemels wordt om voor de aarde nog zinvol te kunnen zijn.

In deze bundel gaat het dus om de navolging van Christus, tot welke hoogte die mogelijk en zinvol is, wat hierbij de waarde van de (kerkelijke) gemeenschap kan zijn, welke gevaren zich hierbij voordoen. Dit thema wordt niet uitputtend behandeld maar komt hopelijk voldoende naar voren om de mens van vandaag te stimuleren tot nadere bezinning over ‘moderne’ devotie die de huidige, wat bloedarme kerken zo broodnodig hebben.