AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Zie ook het overzicht van zijn werk op de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.

Dit is slechts een selectie. Voor meer informatie: klik op de afbeelding.

Een verkenning van de christelijke mystiek.

 

Geroepen en op weg gegaan

Handboek voor de mystiek, bijdragen van diverse auteurs, eindredactie Auke Jelsma.

 

Encyclopedie van de mystiek 

Zijn leven, zijn invloed

 

Bonifatius

Preken van Bonifatius

Het leven als leerschool

Tekst van het afscheidscollege van de THUK

uit de serie Kamper Oraties.

 

 

De ziel van Calvijn

Dissidence and Orthodoxy in Sixteenth-Century Europe

St. Andrews studies in Reformation history

Frontiers of the Reformation

Theologische publicaties

Een keuze uit het werk van Auke Jelsma, met commentaar.

Redactie Jaap van Gelderen en Hommo Reenders

De briefbezorger

Gods ontheemden

In het grensgebied tussen Rome en Reformatie

Zonder een dak boven het hoofd

De vergeten kerk

Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek

Proefschrift

Omgaan met het verleden van de kerk

De vrouw in het christendom

Fossielen of vruchten

Tussen heilige en helleveeg