AUKE JELSMA

Deze lijst is niet volledig. Zie ook de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.

Voor meer informatie: klik op de afbeelding.

Mystiek als verrassing

Zoek en je zult gevonden worden

Een verkenning van de christelijke mystiek.

Geroepen en op weg gegaan

Handboek over de mystiek, bijdragen van diverse internationale auteurs, redactie Auke Jelsma, Gerrit Brinkman, Joris Baers en Otger Steggink.

 

 

Encyclopedie van de mystiek 

Zijn leven, zijn invloed

Bonifatius

Preken van Bonifatius

Het leven als leerschool

Tekst van het afscheidscollege van de THUK

uit de serie Kamper Oraties.

 

 

De ziel van Calvijn

Theologische publicaties

Dissidence and Orthodoxy in Sixteenth-Century Europe

St. Andrews studies in Reformation history

Een keuze uit het werk van Auke Jelsma met commentaar, uitgebracht ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van de Theologische Universiteit.

 

Frontiers of the Reformation

De briefbezorger

Gods ontheemden

De macht van de vragensteller

Tussen heilige en helleveeg

De vrouw in het christendom

Omgaan met het verleden van de kerk

De vergeten kerk

Fossielen of vruchten

aspecten uit het leven van Wynfreth-Bonifatius (ca. 672-754)

Den Haag: Boekencentrum, 1973

De blaffende hond,

Proefschrift

Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek