AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Geroepen en op weg gegaan

Uitgeverij Boekencentrum, 2004

 

Serie Mystiek:
Geroepen en op weg gegaan.
Een verkenning van de christelijke mystiek.  56 pag.

“Binnen het protestantisme zien we wat er gebeurt als het mystieke element verwaarloosd wordt”, schreef de theoloog Paul Tillich.

 

Mystiek wordt wel opgevat als het hart van de spiritualiteit. Daarom was er alle reden om in het kader van de abonnementenreeks van toer een serie aan mystiek te wijden. Dit eerste deel is bedoeld als introductie.

 

Onderzocht wordt in hoeverre er al in de bijbel van mystiek sprake is en hoe mystiek in de geschiedenis beleefd wordt.

 

Belangrijke vragen komen aan de orde:

 

* Wat is nu eigenlijk de waarde van mystiek?

* Bestaat er ook valse mystiek?

* Leidt mystiek niet tot zelfoverschatting?

* Wat is het verband tussen mystiek en geloof?

* Wanneer kan iemand een mysticus genoemd worden?

* Zou niet iedere christen mysticus moeten zijn?

 

Elk hoofdstuk begint met een motto en een kort verhaal of een legende. Juist deze open opzet maakt dit boekje tot een prettig leesbaar geheel en een stimulans voor bezinning.

ISBN 90 239 9622 4

Een uitgave van Protestantse Kerk in Nederland