AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Bonifatius  Zijn leven, zijn invloed

Uitgeverij Meinema, 2003, 183 pag.

Bonifatius
Zijn leven, zijn invloed
 

· De auteur slaagt erin een indringend beeld te geven van de persoonlijke  binnenwereld van Bonifatius.

· In elk hoofstuk brengt hij een aspect van het leven van Bonifatius aan het licht. Fragmenten uit diens correspondentie met tijdgenoten en uit beschrijvingen van Bonifatius’ leven vormen het uitgangspunt.

· Op die manier slaagt hij erin Bonifatius, die in 754 door de Friezen bij Dokkum werd vermoord, herkenbaar en verstaanbaar te maken.

 

De invloed van Wynfreth Bonifatius (672-754) op het Europese christendom is onvoorstelbaar groot geweest. Samen met figuren als Willibrord bevorderde hij de kerstening van de Friezen. Hij was een uitgesproken adept van Rome en slaagde erin de West-Europese kerk in het pausschap te verankeren.

 

Hij reorganiseerde de kerkstructuur in Frankrijk en Duitsland. Vooral dankzij zijn bemoeienis werd het celibaat alle priesters en bisschoppen opgelegd.

 

Hoe was het mogelijk dat een monnik uit Engeland het religieuze leven op het vasteland zo sterk kon beďnvloeden? Dit is alleen te begrijpen als men probeert de geestesgesteldheid van Bonifatius te verstaan - zijn binnenkant, zijn Godsvoorstelling, zijn levensbeschouwing.

 

 

ISBN 90 211 3903 0