AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

Het leven als leerschool

Uitgeverij Esplanade, 2003, 95 pag.

 

Bestellen:

info@elganan.nl

Het leven als leerschool
Preken van Bonifatius
 

 Bonifatius: de man die zijn leven gaf bij de verkondiging van wat hij als Gods woord beschouwde.

 Een gecompliceerde en juist daarom zon boeiende persoonlijkheid.

 Kennismaking met deze Bonifatiaanse preken helpt ons hem beter te verstaan.

Bonifatius (672-754) heeft bij zijn omzwervingen in Europa vaak gepreekt. De vijftien preken die hier voor het eerst vertaald zijn, worden al sinds eeuwen aan hem toegeschreven. Onwaarschijnlijk is dit niet. Alle reden dus om een nader onderzoek in te stellen.

 

Bonifatius wordt doorgaan uitgebeeld met een zwaard in zijn hand waarmee de bijbel doorboord is. Dit ter herinnering aan het moment van zijn sterven, toen hij bij Dokkum door opstandige Friezen overvallen werd en hij een boek boven zijn hoofd hield om de slagen af te weren. Tegelijk vormt het beeld een verwijzing naar een bijbeltekst waarin het woord van God als zwaard van Gods Geest getypeerd wordt.

Predikers hanteren hun preken vaak als een zwaard. Maar het beeld biedt verschillende interpretatie-mogelijkheden.

Was het geen verminking, geen doorboring van de bijbelse boodschap, toen in de achtste eeuw predikers als Bonifatius met rugdekking van militaire machthebbers de bevolking van Europa voor het christendom probeerden te winnen?

ISBN 90 808350 1 3