AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

De ziel van Calvijn                               

Tekst van het afscheidscollege van de THUK, uitgesproken op 11 sept. 1998

Serie Kamper Oraties nr. 13

 

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen, 1998

ISBN 90 73954 33 9