AUKE JELSMA

Tussen feit en fictie tasten naar de werkelijkheid

De briefbezorger

Uitgeverij Kok, Kampen, 1998, 275 pag.

Een keuze uit het werk van Auke Jelsma met commentaar bij zijn afscheid als hoogleraar kerkgeschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen.
Met uitgebreide bibliografie 1951-1998

ISBN 90 242 6297 6